Projekty

 

Projekty 2023

 

Knižnica MCK-Malacky získala aj v tomto roku finančné prostriedky na podporu 2 projektov: Literárna kuchyňa a Všetky cesty vedú do knižnice - kto číta, nájde.

V rámci projektu Všetky cesty vedú do knižnice - kto číta, nájde sme získali 3600,00 Eur, ktoré sme použili na nákup nových kníh pre našich čitateľov. Náš knižný fond dopĺňame každoročne o literatúru detskú i pre dospelých, v oboch oddeleniach je to umelecká i náučná literatúra. Detskí čitatelia sa môžu tešiť na pokračujúce série od svojich obľúbených autorov, ďalšie nové komiksy a leporelá. Z množstva krásnych a pútavých náučných knižiek, ktoré v súčasnosti vychádzajú, bolo naozaj ťažké vybrať, no nakoniec sa nám to podarilo – a môžete sa z nich dozvedieť, že aj matika a geografia môže byť zábavná, či sa naši predkovia umývali, kto býva v dutinách stromov, či sa dá plávať aj bez plutiev alebo koľko a akých druhov mačiek žije na svete. Pri nákupe kníh pre dospelých sme mysleli na milovníkov detektívnych, romantických, ale aj skutočných príbehov, ťažšie i ľahšie stráviteľných, a tiež na lovcov odborných informácií z oblasti medicíny, psychológie, pedagogiky a výchovy, sociálnych vied i cudzích jazykov.

Akvizíciu z verejných zdrojov Podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

Už viac rokov realizujeme v našej knižnici v rámci Literárnej kuchyne podujatia, ktoré sú venované hlavne deťom a mládeži a ich cieľom je podpora čitateľskej gramotnosti a zvýšenie záujmu o knihy a čítanie. Tento rok sme so žiakmi navarili besedy a stretnutia  s Androu Kellö Žačokovou, Renátou Matúškovou, Gabrielou Futovou a Braňom Jobusom. Počas Kultúrneho leta  dvakrát zavítal do knižnice Osmijanko s dramatizovaným čítaním a tvorivou dielňou, dvakrát etnologička Katarína Nádaská potešila dospelácke publikum, keď s moderátorom Dadom Nagyom zaujímavo rozprávali o starých zvykoch pikantných prvkoch v ľudovej slovesnosti.  Od septembra sme pokračovali  s varením ďalších besied a stretnutí pre žiakov: zaujímavé boli stretnutia so spisovateľmi Petrou Džerengovou, Kristínou Mišovičovou, Júliusom Belanom, Romanom Bratom, ako aj literárny kvíz s Dadom Nagyom, ktorý víťazných účastníkov potešil knižnými darmi. Záver roka patrí knižným ilustrátorom a tvorivým výtvarným dielňam – navšívila nás už Hedviga Gutiérez s knižkou Plecháč Bob a s pohárikovým telefónom, momentálne sa tešíme na kreslenie s Mirom Regitkom a na komiksy Andreja Wsóla.
Okrem toho sme v rámci projektu Literárnej kuchyne konečne zas po pandemických rokoch usporiadali noc v knižnici – Noc s Andersenom mohli tentoraz zažiť aj starší účastníci nad 10 rokov, ktorých covidové opatrenia prinútili počkať si – a dočkali sa! Ďalšími sprievodnými podujatiami Literárnej kuchyne boli opäť naše overené a pestrofarebné zážitkové čítania so žiakmi ZŠ a MŠ z okresu Malacky. Na týchto stretnutiach sme od marca do mája s deťmi čítali, hrali sa, recitovali, kreslili, premýšľali a diskutovali. Veľká vďaka patrí pani učiteľkám, ktoré vodili deti na besedy i zážitkové čítania!

Podujatia z verejných zdrojov Podporil Fond na podporu umenia.

 

Projekty 2022

 

   Aj tento rok sme v Knižnici – MCK Malacky realizovali niekoľko projektov, na ktoré sme získali finančné prostriedky z FPU.

   V rámci nášho tradičného projektu Literárna kuchyňa sme pripravili organizované besedy pre žiakov ZŠ z Malaciek a okolia. Šéfkuchármi v našej „kuchyni“ boli rôzni hostia z oblasti literatúry, a to nielen spisovatelia, ale napríklad aj výtvarníci. Navštívili nás spisovateľky Renáta Matúšková, Andrea Kellö Žačoková a Kristína Mišovičová, poetka Ivona Ďuričová, literárny propagátor Tibor Hujdič a ilustrátori Danica Pauličková, Hedviga Gutierez a Miroslav Regitko. Stretnutia s ilustrátormi boli obohatené o výtvarné tvorivé dielne. Projekt Literárna kuchyňa počas Kultúrneho leta priniesol podujatia pre verejnosť – dramatizované čítanie z dielne združenia EDUdrama a 3 besedy pre dospelých, a to so spisovateľmi Denisou Fulmekovou a Jánom Štraserom, spisovateľom píšucim detektívky Petrom Šloserom, Zdenkou Wenzlovou Švábekovou a Julienom Danom a s etnologičkou Katarínou Nádaskou a Dadom Nagyom.
Veríme, že prísady v našej Literárnej kuchyni boli správne namiešané a podnietili našich malých i veľkých návštevníkov k ďalšej návšteve knižnice a hlavne – k čítaniu!
„Podujatia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia“

 V oddelení pre deti a mládež sme vykonali čiastočnú reorganizáciu a vyčlenili sme z neho oddelenie regionálnej literatúry – „Záhorácky kút“, ktorý sme prepojili so študovňou a počítačovým kútom a nakúpili sme sem nové knižničné regály. Výmenou jedenástich nových regálov sme vytvorili vhodný priestor pre uskladnenie rozrastajúceho sa knižničného fondu v oddelení pre deti a mládež, ale aj v oddelení regionálnej literatúry a kníh zo študovne.Týmto sme zavŕšili projekt „Skvalitnenie a zvýšenie komfortu pre používateľa detského oddelenia II. a Záhoráckeho kúta – nákup interiérového vybavenia knižnice“. Projekt sa knižnici podarilo zrealizovať vďaka finančným prostriedkom vo výške 2,500 eur z Fondu na podporu umenia, programu „Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra“. Oficiálne otvorenie vynoveného Záhoráckeho kúta sa uskutočnilo v rámci jedného z organizovaných podujatí Literárnej kuchyne a pásku na nových regáloch slávnostne prestrihla hosťka podujatia – regionálna spisovateľka Kristína Mišovičová.
  „ Projekt podporil z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia“

 

   Vďaka podpore Fondu na podporu umenia sme mohli nakúpiť pre našich čitateľov naozaj rôzne najnovšie knižné tituly. V našej knižnici chceme zabezpečiť taký knižničný fond, ktorý dokáže uspokojiť potreby našich čitateľov rôznych vekových skupín, či už ide o deti v predškolskom a školskom veku, študentov stredných a vysokých škôl, ľudí v produktívnom veku so širokým spektrom záujmov a odborných znalostí a požiadaviek. Projekt Kniha – večná hodnota múdrosti nám umožnil doplniť náš knižničný fond o nové knihy v hodnote 5233 Eur. Ako vždy sme potešili milovníkov detektívnych, historických, romantických  románov, na svoje si prišli čitatelia príbehov podľa skutočných udalostí, populárno-náučnú literatúru z oblasti spoločenských, prírodných vied. Pri nákupe odbornej literatúry pre deti a mládež sme sa usilovali o čo najširší záber tém a oblastí poznania, vedy,   prírody, dejín a geografie. V detskej beletrii dopĺňame staré známe série a objavujeme nové, nemenej populárne. Pre najmenších máme množstvo nových kníh, pre starších komiksy,  napínavé dobrodružstvá a večné trable dievčat a chlapcov...
„Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia“

Projekty 2021

Naša knižnica bola tento rok úspešná v získaní až troch projektov z Fondu na podporu umenia.

Začiatkom roka sme získali 2.000,- Eur na projekt „Skvalitnenie a zvýšenie komfortu pre používateľov detského oddelenia - nákup interiérového vybavenia knižnice“ a to v podobe nového výpožičného pultu a kancelárskej skriňovej zostavy . V súčasnej pandemickej situácii vznikla potreba skrátiť pobyt čitateľov v priestoroch knižnice a vytvoriť odstupy medzi ľuďmi, a tým bola potreba zvýšiť počet knihovníckych pultov, čo sa už niekoľko rokov ukazuje v našej každodennej praxi. Vybavovanie pri jednom pulte nepostačuje, nevyhovuje vzdialenosť súčasného pultu od počítačového kútika a študovne. Dovybavením aj technických zariadení bude fungovanie knižnično-informačných služieb plynulejšie, rýchlejšie, prehľadnejšie, zvýši sa jeho kvalita aj pre používateľov. Kancelárske zatváracie skrine umožnia bezpečné a prehľadné uskladnenie dokumentácie týkajúcej sa čitateľov a knižničného fondu, ako aj dokumentov a pomôcok, potrebných pri podujatiach a aktivitách určených návštevníkom. Výpožičný pult sa skladá z dvoch častí, ktoré sa dajú spojiť, alebo môžu slúžiť samostatne. Výpožičný pult bude vyrobený v stolárstve podľa návrhu knihovníčok. Nový výpožičný  pult neslúži len na výpožičky, ale aj na uskladnenie a spracovanie nových kníh. Týmto zvýšime kvalitu a efektívnosť knižnično-informačných služieb pre návštevníkov; skvalitníme systém uskladnenia potrieb a pomôcok určených pre priamu činnosť s návštevníkmi knižnice; zvýšime bezpečnosť prostredia z hľadiska zdravia a prevencie proti infekčným ochoreniam; zvýšime estetickú úroveň výpožičných priestorov knižnice, čo tiež prispieva ku kvalite ich používania návštevníkmi a k vyššej úrovni reprezentatívnosti knižnice ako inštitúcie. 

 Slávnostné uvedenie pultu 

 Začiatkom októbra sme v Knižnici Mestského centra kultúry – Malacky uviedli do prevádzky výpožičný pult v oddelení pre deti a mládež. Až doteraz mali naši návštevníci k dispozícii pult v oddelení pre dospelých. V čase, keď bolo v knižnici veľa návštevníkov naraz, to nepostačovalo, takže museli dlhšie čakať na vybavenie či konzultáciu. Novovytvorený výpožičný pult je vybavený aj potrebnou technikou, takže čitatelia  môžu pri ňom získať nielen potrebné informácie, ale aj vykonať platbu, vrátiť a vypožičať si knihy, registrovať sa  a  vyhotoviť čitateľský preukaz. Takisto návštevníci využívajúci internet budú pri tomto pulte obslúžení. Nábytkové zariadenie výpožičného pultu sa nám podarilo zakúpiť z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia v rámci projektu „Skvalitnenie a zvýšenie komfortu pre používateľov detského oddelenia „ v hodnote 2.000 Eur a potrebné technické vybavenie sme doplnili z rozpočtu MCK. Oficiálne otvorenie výpožičného pultu sa uskutočnilo v rámci Literárnej kuchyne - organizovaného podujatia. Česť uviesť výpožičný pult do prevádzky a prestrihnúť pásku sa ujal hosť podujatia Tibor Hujdič a piataci zo ZŠ Záhorácka si mohli ihneď vypožičať knihy, čo niektorí využili nielen bezprostredne po podujatí, ale aj v nasledujúcich dňoch.

 

Druhým úspešným projektom je Literárna kuchyňa.

Tohtoročná literárna kuchyňa nadväzuje na tú predchádzajúcu,  ktorej cieľom bolo podporiť čitateľskú gramotnosť detí a mládeže, zvýšiť ich záujem o knihy a čítanie, a to hlavne prostredníctvom besied so spisovateľmi, ilustrátormi, hudobníkmi, vydavateľmi... Podujatia boli organizované a určené najmä pre žiakov základných škôl v Malackách . Tohtoročná LK je trocha iná, pretože nie je určená len pre deti a mládež, ale aj pre dospelých čitateľov. Celkovo sme získali 2.800 Eur na honoráre pre autorov, pre služby ako zhotovenie videozáznamu a materiál na tvorivé dielne.
Cieľom je ponúknuť návštevníkom možnosť stretnúť sa s literárnymi osobnosťami, vytvoriť hodnotné kultúrne podujatia a podporiť záujem o čítanie, a to hlavne v knižnici. Pre mnohých návštevníkov je to prvý kontakt s knižnicou, príp. obnovenie čitateľských aktivít. Vychádzame zo súčasnej situácie, ktorá je produktom modernej doby. Digitálne technológie nadobúdajú dominantné postavenie voči klasickému čítaniu, tlačená forma prenosu informácií a teda aj literárnych textov je na ústupe, klesá návštevnosť knižníc a tým i čitateľská gramotnosť. Projekt prináša autentické stretnutia čitateľ-spisovateľ, vytvorenie živého kontaktu, návštevníci môžu bližšie spoznať osobnosť autora, dozvedieť sa zaujímavosti o procese tvorby literárneho diela od prvotnej myšlienky po finálny produkt, ktorú môžu nájsť aj v našej knižnici. Zároveň môžu dať autorovi spätnú väzbu a rozvinúť s ním diskusiu, čo obohatí a inšpiruje aj samotného umelca. Stretnutia sa uskutočnia hlavne formou besied. Vzhľadom na pandemickú situáciu zahŕňa projekt aj alternatívu, že stretnutia nebude možné realizovať naživo, preto naša knižnica vykoná ďalší krok do on-line priestoru vytvorením youtube kanála. V prípade, že to podmienky nedovolia, bude podujatie digitálne snímané a umiestnené na tomto kanáli. 

Čo sa udialo v malackej knižnici v roku 2021

Besedy nielen so spisovateľmi – taká bola náplň Literárnej kuchyne v Knižnici – MCK Malacky v uplynulom roku, tentoraz obohatená aj o niekoľko besied pre dospelých. Od mája do novembra navštevovali našu knižnicu žiaci zo základných škôl, aby sa stretli a porozprávali so zaujímavými ľuďmi, ktorých život a práca sú spojené s knihami. Deti besedovali so spisovateľkami Kristínou Balúchovou a Kristínou Mišovičovou, so známym moderátorom a redaktorom Dadom Nagyom zápolili o knižné ceny vo vzrušujúcom literárnom kvíze, s Tiborom Hujdičom objavovali tie správne detské knižky, s Braňom Jobusom (aj spolu s rodičmi) si mohli zaspievať a s ilustrátorom Mirom Regitkom aj zakresliť, takže sa im ani domov ísť nechcelo. Detské prísady v minuloročnej Literárnej kuchyni obohatili aj korenené dospelácke besedy, ktorých hosťom bola naša obľúbená stálica – spisovateľka a žurnalistka Denisa Fulmeková, z východu k nám zavítala autorka ľúbostno-historických románov Jana Pronská, no a už spomínaný Dado Nagy si pozval hosťa – novinára a spisovateľa Arpáda Soltésza.
Vzhľadom k neustále sa meniacej pandemickej situácii sme rátali aj s možnosťou, že návštevníci nebudú môcť prísť na plánované podujatie, a tak sme aspoň niektoré z besied nasnímali na kameru a vzniknuté záznamy sú zverejnené  na našom novom knižničnom youtube-kanáli. https://www.youtube.com/channel/UCHfJWS0qNGHAWjL2pGUxixA  Aj týmto spôsobom sa môžete zúčastniť našich literárnych stretnutí, i keď ste nevyužili príležitosť navštíviť ich v reáli. (Záznamy boli vytvorené na besedách s týmito hosťami: J. Pronská, A. Soltész, D. Fulmeková, K. Mišovičová, D. Nagy). Sme radi, že i napriek pretrvávajúcej pandémii sa nám podarilo ponúknuť našim návštevníkom tieto podujatia a aspoň malou mierou tak prispieť ku kultúrnemu životu v Malackách. Projekt Literárna kuchyňa je podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Tretím úspešným projektom je Nový život s novou knihou.

Týmto projektom chceme najmä skvalitniť služby poskytované používateľom formou doplnenia a zrevitalizovania fondu knižnice, zabezpečiť ponuku rôznych žánrov a podporiť čítanie ako cestu k poznaniu a zábave pre všetky generácie.  Na nákup nových kníh sme získali 2.000 Eur a použijeme ich na nákup z oblasti beletrie pre dospelých, beletrie pre deti a mládež, odporúčanej literatúry pre žiakov ZŠ a študentov SŠ a gymnázií, a tiež odbornej literatúry (najmä rôzne oblasti umenia a kultúry, histórie, psychológie, pedagogiky, výchovy, ale aj prírodných vied a enviromentalistiky). Cieľom je tiež zaradenie ďalších 2 časopisov do našej ponuky periodík, ktoré sú určené pre výpožičky čitateľov. Nákupom nových kníh  uspokojíme čitateľsko-vzdelávacie potreby žiackej, študentstkej i dospelej čitateľskej verejnosti sprístupnením širokého výberu knižných titulov, a to najmä aktuálnych noviniek. Akvizíciu prispôsobujeme potrebám a požiadavkám našich čitateľov.  Z dlhodobého hľadiska sa zameriavame na knihy z okruhu literárnej klasiky, ktorú využíva najmä študujúca mládež. Z hľadiska aktuálnych trendov a požiadaviek sú to novinky na knižnom trhu, obľúbení autori, aktuálne témy a pokračovania knižných sérií. Nákupom umožníme zachovanie a obohatenie rôznorodosti knižničného fondu, udržať jeho kontinuálny rozvoj a aktualizovať jeho obsah.

Naši čitatelia mali aj v uplynulom roku pre pandemické opatrenia obmedzený prístup do knižnice, raz sme mali úplne zatvorené, inokedy zas otvorené v režime „cez okienko“ (výdaj objednávok), no aj v takých dňoch a týždňoch sme nakupovali a spracovávali nové knihy – projekt sme tentoraz nazvali „Nový život s novou knihou“ a dostali sme sumu 2.000 Eur. Posledné objednané knihy dorazili doslova v poslednej chvíli – 30. decembra, no aby čitatelia nemuseli čakať do Nového roka, knihy sme „dávali von“ postupne a info o jednotlivých „balíkoch“ noviniek sme aktualizovali na našej webovej stránke v sekcii O nás – Nové knihy a FB stránke.  Ako vždy sme potešili milovníkov detektívok, historických, romantických love-story a románov zo súčasnosti, na svoje si prišli čitatelia príbehov podľa skutočných udalostí, najmä z obdobia 2. svetovej vojny a v populárno-náučnej literatúre sme okrem životopisov, umenia a regionálnej nezabudli ani na ekológiu a, samozrejme, stále žiadanú psychológiu a pedagogiku. Pri nákupe odbornej literatúry pre deti a mládež sme sa usilovali o čo najširší záber tém a oblastí poznania, umenia, prírody, ľudského tela, ale aj ľudových zvykov a tradícií. V detskej beletrii dopĺňame staré známe série a objavujeme nové, nemenej populárne. Pre najmenších máme množstvo nových leporel, pre starších aj strašidelné horory, napínavé dobrodružstvá a večné trable dievčat a chlapcov... Okrem nákupu kníh sme financie získané z projektu využili aj na predplatné časopisov Bublina, Šikovníček a Stromáčik pre deti a mládež, Historická revue, Krásy slovenska a Romboid pre dospelých. Akvizíciu kníh a časopisov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Projekty 2020

S knihou to zvládneme

 V Knižnici MCK – Malacky sme opäť nakupovali, a ako inak, nové knihy pre našich čitateľov. V rámci projektu „S knihou to zvládneme“, ktorý podporil Fond na podporu umenia, sme získali 9.000 Eur. Zatiaľ sme zakúpili knihy za polovicu tejto sumy. Novinky sprístupňujeme čitateľom postupne v niekoľkých etapách a prehľad titulov vždy aktualizujeme na našej webovej stránke v sekcii O nás – Nové knihy. V oddelení pre dospelých sú to predovšetkým detektívky, historicko-romantické romány pre dámy, novinky od súčasných slovenských spisovateliek, ako aj obľúbené príbehy z 2. svetovej vojny, taktiež náučná literatúra z oblasti výchovy a psychológie, medziľudských vzťahov, výtvarného umenia, ale aj životopisy a regionálna literatúra o zaujímavostiach a osobnostiach z regiónu Záhorie.

   V oddelení detskej a mládežníckej literatúry sú to najmä ďalšie diely obľúbených sérií a autorov, pútavo ilustrované knižnky pre najmenších, rozprávky a povesti, dobrodružné a napínavé príbehy, náučné knižky z rôznych oblastí, napr. o prírode, o tradičných zvykoch a remeslách, alebo o slušnom správaní.

   V súčasnom pandemickom období, keď mnohých predajcov postihli dôsledky obmedzení, sa snažíme nákupom kníh nielen ponúknuť pestrý výber literatúry pre našich čitateľov, ale aj podporiť viacero vydavateľstiev a kníhkupectiev, a to aj lokálnych. V rámci projektu „S knihou to zvládneme“ budeme nakupovať aj v nasledujúcom roku 2021, a to už od januára, takže stále sa máte na čo tešiť. Budeme radi, ak nám dáte svoje tipy na knižky, ktoré by nemali chýbať v našej knižnici.

   Tešíme sa aj my na Vašu návštevu v Knižnici MCK – Malacky na Záhoráckej ulici a dúfame milí čitatelia, že to aj vy s knihou lepšie zvládnete a že vám naša literárna ponuka prinesie chvíľky radosti a spokojnosti!

 Zoznamy zakúpených kníh z projektu  nájdete v sekcii " O nás - Nové knihy -FPU"

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI

S knihou to zvládneme

 Aj tento rok sme v Knižnici MCK – Malacky nakupovalinové knihy pre našich čitateľov, a to vďaka projektu „S knihou to zvládneme“. Projekt prebiehal už v roku 2020 a v nákupe sme pokračovali  aj v priebehu tohto roka. Knihy sa k vám, čitateľom dostávali postupne – tak, ako sme ich stihli spracovať a ich zoznam si môžete prečítať aj na našej webovej stránke.

Z dotácie FPU sme zakúpili 982 knižničných jednotiek, z toho 344 k.j. do oddelenia beletrie pre dospelých, 387 k.j. do oddelenia beletrie pre deti a mládež, 189 k.j. do oddelenia náučnej literatúry pre dospelých, 62 k.j. do oddelenia náučnej literatúry pre deti a mládež a z toho bolo 27 k.j umiestnených do regionálneho oddelenia Záhorácky kút.

V beletrii pre dospelých sme doplnili tituly zo žánrov ako detektívky, kriminálne romány,psychologické romány, thrillery, fantasy, ženské romány, historické romány, literatúra faktu, spoločenské romány, cudzojazyčnú beletriu.V detskej literatúre sme doplnili leporelá, rozprávky, básničky, poviedky, dievčenské romány, knihy pre chlapcov, dobrodružnú a fantasy literatúru, detektívne príbehy, komiksy, dvojjazyčnú beletriu,cudzojazyčnú beletriu.Do oddelenia náučnej literatúry pribudli cestopisy, psychológia (napr. motivačná), pedagogika , regionálna literatúra, história, manažment, ekonomika, medicína, cudzojazyčné slovníky, výchova, životné prostredie, výtvarné umenie a biografie Do náučnej literatúry pre deti a mládež sme doplnili tituly z prírodných vied,o živočíchoch, encyklopédie, o histórii, o osobnostiach, z geografie, výtvarného umenia a životného prostredia.

V rámci projektu sme nakúpili knihy celkovo za 9 149,04 Eur.

Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

 

NÁKUP NOVÝCH KNÍH FPU 2019

Naši čitatelia sa už od jesene 2019  vypytovali na knižné novinky. Využili sme, že knižnica získala dotáciu aj v roku 2019  na zakúpenie nových kníh v hodnote 1.500,- €. Pri výbere  sme sa riadili dlhodobými požiadavkami čitateľov,  sériami a obľúbenými autormi, ktorých už v knižnici máme a postupne sme ich doplnili. Čitatelia, tak deti, ako aj dospelí, sa  mohli  tešiť na široké spektrum žánrov a tém, a to v krásnej i náučnej literatúre. Od nového roka 2020 si čitatelia našli zakúpené knihy v regáli, kam umiesňujeme novinky. Regál sme priebežne dopĺňali.

 Akvízícu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.   

 

 

LITERÁRNA KUCHYŇA 2019

    V Knižnici – MCK Malacky prebieha  projekt „Literárna kuchyňa“, ktorého cieľom je podporiť čitateľskú gramotnosť detí a mládeže, zvýšiť ich záujem o knihy a čítanie, a to hlavne prostredníctvom besied so spisovateľmi, ilustrátormi, hudobníkmi, vydavateľmi... Podujatia sú organizované, určené sú najmä žiakom základných škôl v Malackách a dopĺňajú ich aj ďalšie aktivity.

   Aj v roku 2019 knižnica pokračovala vo svojej Literárnej kuchyni: v marci sme uvarili svoju prvú jarnú kašu so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou-Ševčíkovou, ktorá je milovníčkou psíkov a napísala sériu kníh o psíkovi Gordonovi. V apríli nás navštívila záhorácka spisovateľka poézie pre deti Zdenka Laciková a v máji k nám zavítala spisovateľka Kristína Mišovičová a jej detská knižná prvotina Decká z mesta sa (ne)vedia biť.V júni sme mali v našej knižnici až 3 besedy: najprv k nám zavítala obľúbená detská spisovateľka Gabriela Futová, potom sa u nás stretli spisovateľka Mária Štefánková a ilustrátorka Petra Štefanková a porozprávali sa s deťmi o tom, ako sa im spolupracuje pri tvorbe knižiek, a nakoniec prišla na besedu ešte Petra Štefanková. Jej návštevy sa nám pekne prepojili s výstavou jej obrázkov, ktorá práve v tom čase prebiehala v našej knižnici, takže malí návštevníci si mohli hneď na mieste pozrieť diela pani výtvarníčky, s ktorou sa rozprávali.

   Prázdninové obdobie preklenula Letná literárna kuchyňa: pre deti sme pripravili 4 podujatia vo forme zážitkových čítaní s divadelnými prvkami. V detskom oddelení sa čítali rozprávky ako Tri prasiatka, Hrnček var!, Smolíček Pacholíček, O kohútikovi a sliepočke a iné, po každej rozprávke nasledovalo malé divadielko s bábkami-maňuškami, po ktorom si deti aj s mamičkami či babičkami mohli bábky vlastnoručne vyskúšať – maňušky slávili úspech! Podujatia boli prístupné verejnosti.

   Vnašej Literárnej kuchyni  sme si umiesili aj jesenné dobroty: začiatok školského roku sme spestrili žiakom základnej školy návštevou literárneho promotéra Tibora Hujdiča alias Pána Mrkvičku, ktorý sa špecializuje na praktický prieskum detských kníh a na prezentovanie kvalitnej literatúry pre deti a mládež. V októbri sme privítali známeho moderátora a redaktora Dada Nagya, ktorého môžete poznať aj z rádia a  s deťmi urobil súťažný literárny kvíz s knižnými odmenami. V novembri nás navštívila Deniska Fulmeková a Andrea Kellö Žačoková, kde deťom predstavili novinku Super ženy, ktorá je o výnimočných slovenských známych i neznámych ženách. O recyklovaní sa deti mohli poučiť aj z knihy Zberný dvor, ktorú nám prišiel predstaviť sám autor Braňuško Jobus. Okrem čítania, si s deťmi aj zanôtil. A v poslednej, v decembrovej kuchyni sme uvarili študentom komiks. Ako vzniká komiks, nám prišli porozprávať ilustrátor Andrej Wsól a autor Martin Jurík.

   Podujatia Literárnej kuchyne počas školského roka sú organizované a zúčastňujú sa na nich žiaci a študenti škôl v Malackách, ale aj malackí škôlkari.

   Pod hlavičkou Literárnej kuchyne sa v našej knižnici konala aj Noc s Andersenom. Tému Andersen známy-neznámy sme malým kniho-spáčom priblížili prostredníctvom európskych rozprávok a rozprávkarov. Deti, ktoré v knižnici strávili noc, plnili vedomostné aj pohybové úlohy, skladali hlavolamy, kreslili svoje vymyslené krajiny, zakladali cestovné kancelárie, s ktorými sme cestovali po Európe,  vytvorili si svoju vlastnú knižku a, samozrejme, našli poklad v knižnici.

   Projekt Literárnej kuchyne sme využili aj v našom pravidelnom balíčku zážitkových čítaní, na ktorom si každoročne pochutnávajú žiaci základných a materských škôl z Malaciek, ale aj z okolitých obcí. Pani učiteľky aj deti už poznajú naše hravé a zároveň náučné interaktívne podujatia, ktorých základnou prísadou je vždy dobrá detská kniha.

Projekt Literárna kuchyňa podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

LITERÁRNE VEČERY S DENISOU FULMEKOVOU

Knižnica – MCK Malacky pripravila pre svojich priaznivcov aj pre širokú verejnosť v minulom roku tri podujatia v rámci cyklu Literárne večery s Denisou Fulmekovou.  V máji sme privítali režisérku, scenáristku a spisovateľku Marianu Čengel-Solčanskú, ktorá predstavila svoju novú knihu Generál M. R. Štefánik a pútavo rozprávala o tom, prečo nakoniec vznikla kniha a nie film, i to tom, aká bola jej cesta po stopách tohto veľkého muža. Úryvky z knihy zazneli v pôsobivom sugestívnom prednese herca Alfréda Swana. V júli sme mali česť hostiť súrodencov Katarínu Brychtovú, známu moderátorku, a Juraja Šebestu, ktorý okrem vedenia Mestskej knižnice v Bratislave píše aj knihy – jednu z nich prezentoval práve na tomto stretnutí. December priniesol do našej knižnice literárnu redaktorku Zuzanu Šeršeňovú a Viktora Suchého, ktorý v jednej osobe spája redaktora, kníhkupca i pedagóga. Na týchto literárno-umeleckých stretnutiach mali návštevníci možnosť nielen „naživo“ vidieť známe a zaujímavé osobnosti a vypočuť si ich nemenej zaujímavé rozprávanie, ale aj čo-to sa ich opýtať, kde-tu si kúpiť čerstvú knihu alebo získať autogram. Besedy moderovala pani spisovateľka Denisa Fulmeková, ktorá sa často a rada vracia do Malaciek, keďže vďaka svojim koreňom má k nim blízky vzťah. Preto sme aj cyklus podujatí zaštítili jej menom a jej osobnosťou. Napokon, aj výber hostí sme ponechali na ňu. Ako bonus si obecenstvo mohlo vychutnať vystúpenia hudobných hostí, ktorými v minulom roku boli Lýdia Novotná, skupina Geriatrio  v podaní Milan Tedla, Milan Belan a Ján Klimo a Ľubomír Müller. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

Slávnostné otvorenie obnoveného interiéru oddelenia pre dospelých

Vo štvrtok 12.12.2019 o 18.00 hodine sme oficiálne otvorili naše dospelé oddelenie knižnice s obnoveným interiérom. Pozvanými hosťami boli Denisa Fulmeková, Zuzana Šeršeňová, Viktor Suchý a naši používatelia a čitatelia knižnice. Od roku 2006 knižnici patrí celé prízemie budovy MCK kde je vytvorené samostatné oddelenie pre dospelých, samostatné oddelenie pre deti a mládež, počítačový kútik pre verejnosť a oddelenie regionálnej literatúry - Záhorácky kút a Ľudovu čitáreň. V roku 2006 bolo celkovo vynovené interiérom - regálmi detské oddelenie a dospelé oddelenie bolo zriadené regálmi ešte z predchádzajúceho nábytkového vybavenia knižnice. Zhruba po 9 rokoch sme začali uvažovať, akým spôsobom by sme mohli obnoviť aj túto časť knižnice. V roku 2016 sme zažiadali o finančný príspevok z Fondu na podporu umenia a získali sme prostriedky na zakúpenie 32 regálov. V roku 2017 sme touto cestou získali 20 regálov. A tento rok sme zrealizovali tretiu etapu a zakúpili sme 30 regálov a časopisecký regál do detského oddelenia. Súčasne s umiestnením kníh do nových regálov sme vykonali reorganizáciu oddelenia pre dospelých – priestorovo sme oddelili beletriu od odbornej literatúry, čím sme zefektívnili väčšiu prehľadnosť umiestnených titulov. V troch etapách od r. 2016 sme nakúpili dokopy 82 novučičkých, krásnych knižničných regálov. Náš počin pokrstili šampanské, čaj a nechýbalo niečo dobré pod zub.

Názov projektu:

Nákup nábytkového vybavenia – dôstojné miesto pre knihy I 2016
Nákup nábytkového vybavenia – dôstojné miesto pre knihy II 2017
Nákup nábytkového vybavenia – dôstojné miesto pre knihy III 2019

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia