Projekty

Projekty 2020

S knihou to zvládneme

 V Knižnici MCK – Malacky sme opäť nakupovali, a ako inak, nové knihy pre našich čitateľov. V rámci projektu „S knihou to zvládneme“, ktorý podporil Fond na podporu umenia, sme získali 9.000 Eur. Zatiaľ sme zakúpili knihy za polovicu tejto sumy. Novinky sprístupňujeme čitateľom postupne v niekoľkých etapách a prehľad titulov vždy aktualizujeme na našej webovej stránke v sekcii O nás – Nové knihy. V oddelení pre dospelých sú to predovšetkým detektívky, historicko-romantické romány pre dámy, novinky od súčasných slovenských spisovateliek, ako aj obľúbené príbehy z 2. svetovej vojny, taktiež náučná literatúra z oblasti výchovy a psychológie, medziľudských vzťahov, výtvarného umenia, ale aj životopisy a regionálna literatúra o zaujímavostiach a osobnostiach z regiónu Záhorie.

   V oddelení detskej a mládežníckej literatúry sú to najmä ďalšie diely obľúbených sérií a autorov, pútavo ilustrované knižnky pre najmenších, rozprávky a povesti, dobrodružné a napínavé príbehy, náučné knižky z rôznych oblastí, napr. o prírode, o tradičných zvykoch a remeslách, alebo o slušnom správaní.

   V súčasnom pandemickom období, keď mnohých predajcov postihli dôsledky obmedzení, sa snažíme nákupom kníh nielen ponúknuť pestrý výber literatúry pre našich čitateľov, ale aj podporiť viacero vydavateľstiev a kníhkupectiev, a to aj lokálnych. V rámci projektu „S knihou to zvládneme“ budeme nakupovať aj v nasledujúcom roku 2021, a to už od januára, takže stále sa máte na čo tešiť. Budeme radi, ak nám dáte svoje tipy na knižky, ktoré by nemali chýbať v našej knižnici.

   Tešíme sa aj my na Vašu návštevu v Knižnici MCK – Malacky na Záhoráckej ulici a dúfame milí čitatelia, že to aj vy s knihou lepšie zvládnete a že vám naša literárna ponuka prinesie chvíľky radosti a spokojnosti!

 Zoznamy zakúpených kníh z projektu  nájdete v sekcii " O nás - Nové knihy -FPU"

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

NÁKUP NOVÝCH KNÍH FPU 2019

Naši čitatelia sa už od jesene 2019  vypytovali na knižné novinky. Využili sme, že knižnica získala dotáciu aj v roku 2019  na zakúpenie nových kníh v hodnote 1.500,- €. Pri výbere  sme sa riadili dlhodobými požiadavkami čitateľov,  sériami a obľúbenými autormi, ktorých už v knižnici máme a postupne sme ich doplnili. Čitatelia, tak deti, ako aj dospelí, sa  mohli  tešiť na široké spektrum žánrov a tém, a to v krásnej i náučnej literatúre. Od nového roka 2020 si čitatelia našli zakúpené knihy v regáli, kam umiesňujeme novinky. Regál sme priebežne dopĺňali.

 Akvízícu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.   

 

 

LITERÁRNA KUCHYŇA 2019

    V Knižnici – MCK Malacky prebieha  projekt „Literárna kuchyňa“, ktorého cieľom je podporiť čitateľskú gramotnosť detí a mládeže, zvýšiť ich záujem o knihy a čítanie, a to hlavne prostredníctvom besied so spisovateľmi, ilustrátormi, hudobníkmi, vydavateľmi... Podujatia sú organizované, určené sú najmä žiakom základných škôl v Malackách a dopĺňajú ich aj ďalšie aktivity.

   Aj v roku 2019 knižnica pokračovala vo svojej Literárnej kuchyni: v marci sme uvarili svoju prvú jarnú kašu so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou-Ševčíkovou, ktorá je milovníčkou psíkov a napísala sériu kníh o psíkovi Gordonovi. V apríli nás navštívila záhorácka spisovateľka poézie pre deti Zdenka Laciková a v máji k nám zavítala spisovateľka Kristína Mišovičová a jej detská knižná prvotina Decká z mesta sa (ne)vedia biť.V júni sme mali v našej knižnici až 3 besedy: najprv k nám zavítala obľúbená detská spisovateľka Gabriela Futová, potom sa u nás stretli spisovateľka Mária Štefánková a ilustrátorka Petra Štefanková a porozprávali sa s deťmi o tom, ako sa im spolupracuje pri tvorbe knižiek, a nakoniec prišla na besedu ešte Petra Štefanková. Jej návštevy sa nám pekne prepojili s výstavou jej obrázkov, ktorá práve v tom čase prebiehala v našej knižnici, takže malí návštevníci si mohli hneď na mieste pozrieť diela pani výtvarníčky, s ktorou sa rozprávali.

   Prázdninové obdobie preklenula Letná literárna kuchyňa: pre deti sme pripravili 4 podujatia vo forme zážitkových čítaní s divadelnými prvkami. V detskom oddelení sa čítali rozprávky ako Tri prasiatka, Hrnček var!, Smolíček Pacholíček, O kohútikovi a sliepočke a iné, po každej rozprávke nasledovalo malé divadielko s bábkami-maňuškami, po ktorom si deti aj s mamičkami či babičkami mohli bábky vlastnoručne vyskúšať – maňušky slávili úspech! Podujatia boli prístupné verejnosti.

   Vnašej Literárnej kuchyni  sme si umiesili aj jesenné dobroty: začiatok školského roku sme spestrili žiakom základnej školy návštevou literárneho promotéra Tibora Hujdiča alias Pána Mrkvičku, ktorý sa špecializuje na praktický prieskum detských kníh a na prezentovanie kvalitnej literatúry pre deti a mládež. V októbri sme privítali známeho moderátora a redaktora Dada Nagya, ktorého môžete poznať aj z rádia a  s deťmi urobil súťažný literárny kvíz s knižnými odmenami. V novembri nás navštívila Deniska Fulmeková a Andrea Kellö Žačoková, kde deťom predstavili novinku Super ženy, ktorá je o výnimočných slovenských známych i neznámych ženách. O recyklovaní sa deti mohli poučiť aj z knihy Zberný dvor, ktorú nám prišiel predstaviť sám autor Braňuško Jobus. Okrem čítania, si s deťmi aj zanôtil. A v poslednej, v decembrovej kuchyni sme uvarili študentom komiks. Ako vzniká komiks, nám prišli porozprávať ilustrátor Andrej Wsól a autor Martin Jurík.

   Podujatia Literárnej kuchyne počas školského roka sú organizované a zúčastňujú sa na nich žiaci a študenti škôl v Malackách, ale aj malackí škôlkari.

   Pod hlavičkou Literárnej kuchyne sa v našej knižnici konala aj Noc s Andersenom. Tému Andersen známy-neznámy sme malým kniho-spáčom priblížili prostredníctvom európskych rozprávok a rozprávkarov. Deti, ktoré v knižnici strávili noc, plnili vedomostné aj pohybové úlohy, skladali hlavolamy, kreslili svoje vymyslené krajiny, zakladali cestovné kancelárie, s ktorými sme cestovali po Európe,  vytvorili si svoju vlastnú knižku a, samozrejme, našli poklad v knižnici.

   Projekt Literárnej kuchyne sme využili aj v našom pravidelnom balíčku zážitkových čítaní, na ktorom si každoročne pochutnávajú žiaci základných a materských škôl z Malaciek, ale aj z okolitých obcí. Pani učiteľky aj deti už poznajú naše hravé a zároveň náučné interaktívne podujatia, ktorých základnou prísadou je vždy dobrá detská kniha.

Projekt Literárna kuchyňa podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

LITERÁRNE VEČERY S DENISOU FULMEKOVOU

Knižnica – MCK Malacky pripravila pre svojich priaznivcov aj pre širokú verejnosť v minulom roku tri podujatia v rámci cyklu Literárne večery s Denisou Fulmekovou.  V máji sme privítali režisérku, scenáristku a spisovateľku Marianu Čengel-Solčanskú, ktorá predstavila svoju novú knihu Generál M. R. Štefánik a pútavo rozprávala o tom, prečo nakoniec vznikla kniha a nie film, i to tom, aká bola jej cesta po stopách tohto veľkého muža. Úryvky z knihy zazneli v pôsobivom sugestívnom prednese herca Alfréda Swana. V júli sme mali česť hostiť súrodencov Katarínu Brychtovú, známu moderátorku, a Juraja Šebestu, ktorý okrem vedenia Mestskej knižnice v Bratislave píše aj knihy – jednu z nich prezentoval práve na tomto stretnutí. December priniesol do našej knižnice literárnu redaktorku Zuzanu Šeršeňovú a Viktora Suchého, ktorý v jednej osobe spája redaktora, kníhkupca i pedagóga. Na týchto literárno-umeleckých stretnutiach mali návštevníci možnosť nielen „naživo“ vidieť známe a zaujímavé osobnosti a vypočuť si ich nemenej zaujímavé rozprávanie, ale aj čo-to sa ich opýtať, kde-tu si kúpiť čerstvú knihu alebo získať autogram. Besedy moderovala pani spisovateľka Denisa Fulmeková, ktorá sa často a rada vracia do Malaciek, keďže vďaka svojim koreňom má k nim blízky vzťah. Preto sme aj cyklus podujatí zaštítili jej menom a jej osobnosťou. Napokon, aj výber hostí sme ponechali na ňu. Ako bonus si obecenstvo mohlo vychutnať vystúpenia hudobných hostí, ktorými v minulom roku boli Lýdia Novotná, skupina Geriatrio  v podaní Milan Tedla, Milan Belan a Ján Klimo a Ľubomír Müller. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

Slávnostné otvorenie obnoveného interiéru oddelenia pre dospelých

Vo štvrtok 12.12.2019 o 18.00 hodine sme oficiálne otvorili naše dospelé oddelenie knižnice s obnoveným interiérom. Pozvanými hosťami boli Denisa Fulmeková, Zuzana Šeršeňová, Viktor Suchý a naši používatelia a čitatelia knižnice. Od roku 2006 knižnici patrí celé prízemie budovy MCK kde je vytvorené samostatné oddelenie pre dospelých, samostatné oddelenie pre deti a mládež, počítačový kútik pre verejnosť a oddelenie regionálnej literatúry - Záhorácky kút a Ľudovu čitáreň. V roku 2006 bolo celkovo vynovené interiérom - regálmi detské oddelenie a dospelé oddelenie bolo zriadené regálmi ešte z predchádzajúceho nábytkového vybavenia knižnice. Zhruba po 9 rokoch sme začali uvažovať, akým spôsobom by sme mohli obnoviť aj túto časť knižnice. V roku 2016 sme zažiadali o finančný príspevok z Fondu na podporu umenia a získali sme prostriedky na zakúpenie 32 regálov. V roku 2017 sme touto cestou získali 20 regálov. A tento rok sme zrealizovali tretiu etapu a zakúpili sme 30 regálov a časopisecký regál do detského oddelenia. Súčasne s umiestnením kníh do nových regálov sme vykonali reorganizáciu oddelenia pre dospelých – priestorovo sme oddelili beletriu od odbornej literatúry, čím sme zefektívnili väčšiu prehľadnosť umiestnených titulov. V troch etapách od r. 2016 sme nakúpili dokopy 82 novučičkých, krásnych knižničných regálov. Náš počin pokrstili šampanské, čaj a nechýbalo niečo dobré pod zub.

Názov projektu:

Nákup nábytkového vybavenia – dôstojné miesto pre knihy I 2016
Nákup nábytkového vybavenia – dôstojné miesto pre knihy II 2017
Nákup nábytkového vybavenia – dôstojné miesto pre knihy III 2019

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

 

 

 

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.