Ako sa stať čitateľom

Dospelý čitateľ

Ak vlastníte občiansky preukaz:

 1. Prídete do knižnice na Záhoráckej 1919 v Malackách
 2. Je potrebné mať so sebou OBČIANSKY PREUKAZ alebo v prípade zahraničných záujemcov o registráciu v knižnici je potrebný PAS.
 3. Predtým, ako sa stanete členom knižnice, je vhodné si preštudovať Knižničný a výpožičný poriadok 
 4. Registrácia na 1 rok stojí 6,00 €,  pre študentov denného štúdia do 26 rokov, seniori nad 60 rokov a  občania s preukazom ZŤP platia 3,00 €.
 5. S preukazom pre dospelých čitateľov máte prístup do oddelenia pre dospelých aj do oddelenia pre deti a mládež

 

Ako sa stať detským čitateľom?

 1. Prídete do knižnice Záhoráckej 1919 v Malackách.
 2. Pani knihovníčka vám dá tlačenú prihlášku za čitateľa, ktorú vyplní a podpíše jeden z rodičov, alebo prinesiete vytlačenú, vypísanú a podpísanú prihlášku.
 3. Na základe tejto prihlášky získate členstvo v knižnici.
 4. Zápis dieťaťa do knižnice stojí 2,50 €. Obnovenie členského 3,00 €
 5. S detským preukazom majú čitatelia prístup iba k fondu v  oddelení pre deti a mládež

 

Ako sa stať detským čitateľom s prístupom k fondu pre dospelých?

 1. Dovŕšite štrnásty rok.
 2. Vezmete so sebou jedného zo svojich rodičov s jeho občianskym preukazom.
 3. Prídete do knižnice na Záhoráckej 1919 v Malackách a zamierite do oddelenia pre dospelých čitateľov.
 4. Rodič sa oboznámi s fondom v oddelení pre dospelých.
 5. Nádejný čitateľ spolu s rodičom vyplní prihlášku a následne získa mládežnícky čitateľský preukaz
 6. Ročný poplatok je 3,00 €

 

Elektronická prihláška MCK Knižnice V Malackách

Elektronická prihláška za čitateľa MCK Knižnice V Malackách umožňuje tým, ktorí majú záujem o členstvo v knižnici, jej čitateľné vyplnenie vo svojom osobnom počítači.
Najväčšiu výhodu poskytuje deťom do 15 rokov, ktoré potrebujú mať odsúhlasenú a podpísanú prihlášku aj od zákonného zástupcu - rodiča.
S vytlačenou a podpísanou prihláškou navštívte osobne našu knižnicu. Na základe riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky sa zaregistrujete za čitateľa MCK Knižnice v Malackách.
S čitateľským preukazom, ktorého platnosť je 365 dní, môžete využívať všetky služby našej knižnice.

Elektronická prihláška pre deti do 15 rokov


V ONLINE KATALÓGU knižnice je možnosť - Predregistrácia nového čitateľa (web)
Slúži pre tých, ktorí ešte doteraz neboli registrovaní v knižnici a chcú využívať služby knižnice.
Po skončení predregistrácie je potrebné navštíviť knižnicu aj fyzicky, nakoľko sa musí registrácia dokončiť priamo v knižnici.