Knižné dary

Knižné dary

Daruj knihu: Knihy od Vás pre Vás – odíď s knihou

 

Ďakujeme vám všetkým, ktorí nám chcete darovať knihy do našej knižnice. Ako darovať knihy a akými pravidlami sa pritom riadiť?

 1. knihy od súkromných osôb nakupovať nemôžeme, preto ich prijímame iba ako dary.
 2. Naši čitatelia si chcú požičiavať čo najnovšie knihy, preto prijímame knihy staré najviac 10 rokov (od dátumu vydania).
 3. Našim čitateľom sa snažíme ponúkať knihy v dobrom stave a zachovalé, preto prosíme, nenoste knihy, ktoré sú znečistené alebo inak znehodnotené (roztrhané, rozpadnuté, počmárané, plesnivé, s chýbajúcimi stranami a pod.)
 4. Ak chcete darovať len zopár kníh (do 10 kusov), môžete nám ich priniesť rovno do knižnice. Ak máte väčšie množstvo kníh, ktoré chcete darovať, prosíme, kontaktuje nás vopred telefonicky alebo e-mailom.
 5. darované knihy vyberáme a triedime podľa našich potrieb:
 • ktoré nám chýbajú - zaevidujeme do knižničného fondu
 • ktoré máme poškodené - vymeníme za darované v dobrom stave
 • pre naše potreby nevhodné knihy ponúkame ďalším čitateľom a návštevníkom

       6. Knihy môžete darovať aj do regálov, ktoré sú rozmiestnené vo vestibule budovy MCK – pri vstupe do knižnice. Pri manipulácii s týmito regálmi platia pravidlá:

 • knihy sem môžete priniesť, knihy si môžete odtiaľto odniesť a môžete, ale nemusíte ich vrátiť
 • nemusíte byť registrovaným čitateľom knižnice a netreba nás kontaktovať
 • ak chcete darovať knihy do týchto regálov, vložte ich, prosím, do poličiek a nenechávajte ich v taškách, prepravkách a ani voľne uložené vo vestibule. Ak máte väčšie množstvo kníh, ktoré sa do regálov nezmestia, môžete ich nosiť postupne v menšom množstve
 • tieto knihy nemusia byť také pekné a nové, ako keby ste ich chceli darovať priamo do knižnice

Ak nám chcete knihy darovať, rešpektujte, prosíme Vás, naše pravidlá. V prípade, že sa chcete spýtať na iné podrobnosti, alebo na knihy, radi Vám poskytneme informácie osobne priamo v knižnici, mailom na kniznica@mckmalacky.sk , alebo telefónnom čísle 034 772 2091.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za pochopenie a tešíme sa s Vami na pekné a zaujímavé knihy.