Pre školy

Vážení pedagógovia (učitelia) !

Radi by sme Vás a Vašich žiakov pozvali do knižnice na organizované čitateľské programy – zážitkové čítania a exkurzie do knižnice - informačný výchova o knižnici.

Čo je zážitkové čítanie? Súbor aktivít (výtvarných, slovných pohybových, sociálno-psychologických, hravých i náučných), ktoré nadväzujú na text knihy, z ktorej prečítame úryvky. Každé zážitkové čítanie uvádzame krátkou prednáškou o návšteve knižnice a požičiavaní kníh.

Podujatia sú organizované a sú určené pre základné školy a materské školy - predškolákov v okrese Malacky.

Ako sa objednať na zážitkové čítanie do knižnice?

Pred plánovanou návštevou knižnice nás kontaktujete: e-mailom: kniznica@mckmalacky.sk, preskoly@mckmalacky, na telefónnoych číslach 0911/622091, 034/772 2091 a dohodnete sa s nami na presnom termíne. Pre exkurzie a zážitkové čítania v rámci marca a apríla máme vyhradený čas každý deň o 10.00 hodine pre jednu triedu.

Veková kategória: MŠ, ZŠ
Trvanie: 45 - 60 minút
Vhodné ako doplnenie pre vyučovacie predmety: slovenský jazyk a literatúra